Flere helsesøstre inn i skolene!

Jeg skriver på Feministisk Initiativ sine nettsider om behovet for en bemanningsnorm og en navnendring for helsesøstrene.