Stoler ikke Stormoen på de kommunalt ansatte?

Mitt andre innlegg i Bergensavisen om gravferdsadministrasjon. Et tilsvar til Stormoens tilsvar til meg.