Hvem betaler for kirkevalget?

Jeg skriver i Dagbladet om hvem som betaler for kirkevalget og det faktum at det er en egen post i statsbudsjettet fremfor å gå over kirkens ordinære budsjett så tar vi ikke kirken seriøst som et eget trossamfunn.