Velkommen til en sekulær skole?

Jeg skriver i Fri Tanke om hvordan KRLE-faget fører til at man i større grad må tenke igjennom hvilken praksis skolen har i forhold til gudstjenester i skoletiden og hvilke opplegg som kjøres.