Vi vet ikke hvordan RLE ble praktisert

Et alt for ustrukturert og mangelfullt logisk debattinnlegg om KRLE som et svar på noe som kom tidligere på trykk hos Dagen. Svar til Anders Tyvand.