Regjeringen ønsker diskriminere trossamfunn utenfor Den norske kirke

Jeg skriver på Dagsavisens Nye Meninger om Regjeringens ønske om å endre trossamfunnsstøtten i en diskriminerende og grunnlovsbrytende retning.