Skolegudstjenestene fungerer ikke godt i Bjørgvin, Nordhaug

Innlegget er et tilsvarer til kommentarer gjort av Biskop Nordhaug i Vårt Land 16. november. http://www.vl.no/nyhet/staten-anbefaler-p%C3%A5melding-til-skolegudstjenester-%201.436156