Skolegudstjenestene har null legitimitet

Klassekampen omskrev den spørrende tittelen Legitime skolegudstjenester? til en mer konkluderende tittel.