Det store kyrkjeranet

Nynorskinnlegget om statens svindel av trossamfunnene.