Pål, du lovet!

Innlegg som minner skolebyråd Pål Hafstad Thorsen om hans tidligere løfte om å sørge for evaluering av skolegudstjenestesituasjonen i Bergen kommune.