Du er også de ikke-kristnes minister, Helleland…

Jeg svarer på Linda Hellelands uttalelser i Vårt Land 16. mars.