Tid for å vurdera skulegudsteneste

Gjenbruk av mitt nynorske innlegg for å be kommunene om å vurdere skolegudstjenestene sine.