Staten svindler trossamfunnene

Kortversjonen av et bokmålsinnlegg om statens manglende likebehandling av trossamfunnene.