Staten svindlar trussamfunna utanfor kyrkja

Kortutgave av nynorskutgaven av staten svindler trossamfunnene.