Hvorfor får bare prester nekte?

En forkortet utgave av mitt innlegg om ekteskapsloven §13 kom på trykk i BT.