Skolegudstjenester er forbudt i KRLE-faget…

Innlegg nummer 9 i dialogen mellom Bjarne Gjerme og meg selv.