Hvorfor vil du diskriminere, Gjerme?

Det tredje skriveriet mitt i Avisa Hordaland, de to siste som en del av en dialog med Bjarne Gjerme fra Voss KrF.