Nettopp, Gelius, vår felles skole

GD klarte av en eller annen grunn å trykke samme leserinnlegg i avisen med noen dagers mellomrom. 4.04 i nettavisen, 5.04 i papiravisen og igjen 9.04 i papiravisen. Imponerende.