Når stengte staten kirken på søndager?

Mitt forsøk på ironi i skolegudstjenestedebatten.