Du spør om noe rektorene ikke har lov til å vite…

Debattinnlegg i Gjerme-sagaen.