Betaling for gravferd

Debattinnlegg om endring i kremasjonsavgiften etter NOU2014:2 Eller mangel på sådann. Spissformulering plukket opp av Klassekampen dagen etter.