Prinsippløst å forlange at Aftenposten skal være religionsfri

Forkortet utgave av en kritikk mot Marianne Sundes krav om at Aftenposten skal være religionsfri.

Fullt innlegg finnes her: http://mineinnfall.no/2016/07/prinsippl%C3%B8s-sekularisme
Forkortet innlegg: http://mineinnfall.no/2016/07/prinsippl%C3%B8s-sekularisme-kort

Det jeg svarer på: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Fri-oss-fra-religiost-preik-Vi-har-fatt-nok-no-av-religiose-skribentar-i-Aftenposten—Marianne-Sunde-600702b.html