Jeg utfordrer deg, Nordhaug

Jeg utfordrer Halvor Nordhaug til å si nei til gudstjenester i skoletiden om ikke kirken selv har verifisert at regelverket har blitt fulgt.