Rektor sender syke elever hjem – uten fravær

Reprint av artikkel fra BT. Kort sitat.