Det er 185 gudstjenester i året på Voss

En tekst til støtte for rektorer og mot skolegudstjenester på Voss.