Dette holder ikke

Innlegg som går til motsvar mot Bergensavisens leder på lørdag 12. november