Skolegudstjenester er forkynnelse, ikke dialog

Teppebombing av høyrefolk.