Skolegudstjenester er forkynnelse, ikke dialog

Teppebombing på jakt etter høyrerepresentanter