Trosfrihet for alle

En variant av innlegget som kom i Agenda Magasin, noe forandret og et forsøk på å handle om noe mer enn bare skolegudstjenester. Denne gangen ikke som et svar på Trond Bakkevigs innlegg.