Burde vi ikke betale trosutøvelsen selv?

Opprinnelig tittel: Burde vi ikke betale dette selv?. Tekst om å kutte finansiering av tros og livssynssamfunn, riktignok litt mer radikalt enn hva jeg selv står for, men en konsekvens av Borten Moe og Senterpartiets forslag om å knytte finansieringen opp til statsborgerskapet.