Jeg trenger ikke noen prest

Et svar til Øygunn Kallevik i Bergens Tidende om prester, statskirke og grunnlov.