Fylkesmannen overser foreldrene

Jeg er kritisk til fylkesmannen i rogaland sin lovlighetsvurdering.