Religionsfaget bør behandles som andre fag

Teppebombing om KRLE, Arbeiderpartiet, og valget. Egentlig navngitt KRLE er ikke religionspolitikk.