KRLE er ikke religionspolitikk

Debattinnlegg om KRLE, Arbeiderpartiet, KRLE.