KRLE-faget er et problem

Teppebombing av aviser som publiserte A-pressens fellesleder.