KRLE-faget er et problem

Teppebombing av alle avisene som brukte felleslederen fra A-pressa.