Balanse, nyansering, og pluralisme er positivt i KRLE-faget

Svar til Alf Kjetil Walgermo om KRLE-faget, lærerne og innholdet i faget.