Tok kvar sine vegar over i vaksenlivet

Artikkel i Hordaland om konfirmasjonene som var på Voss. Utdrag fra talen min.