Ja, det kan kallast humanistisk konfirmasjon!

Jeg har skrevet et svar om bruken av uttrykket konfirmasjon på humanistisk konfirmasjon.