Å gi klasser ansvaret for innhold i skolegudstjenestene øker problemet med utenforskap

Innlegg om bruken av klasseansvar for skolegudstjenester.