Ordførere kan ikke diskriminere likekjønnede

Jeg har skrevet om problemstillinger knyttet til ordførere som vigslere når de ikke ønsker å viglse likekjønnede.