Verden er ikke alltid slik den ser ut fra jusstudiet

Svar til Carl Christian Grue Solberg fra Årnes om hvordan endringer i sykelønnsordningen vil ramme sosialt skjevt.