Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

Teppebombing av KRF FOrlsag om skolegudstjenester.