Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

Teppebombing KRF skolegudstjenster