Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

Teppebombing om KrF sitt forslag.