Krf-forslag om gudstjenestetvang trolig ok

Intervju med FriTanke om lovligheten av KrFs lovforslag.