Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

Teppebombing av KRF sitt skolegudstjenesteforslag