Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

Teppebombing av at KrF ikke stoler på foreldrene når de nå krever endringer i skolegudstjenestepraktiseringen