Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

Teppebombing om at KRF ikke stoler på foreldrene nok til å tro at de går i kirken med barna sine