Barn og ungdom har krav på god seksualitetsundervisning

Svar til Øyvin Hasting som svarer meg på mitt svar til Høivik